نویسنده = محمد حسین صبحیه
تعداد مقالات: 2
1. ارتقای بهره وری با رویکرد مدل یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین در پروژه های صنعت احداث

دوره 10، 3(38) پاییز، پاییز 1395، صفحه 7-32

رسول کریمی؛ محمد حسین صبحیه؛ جعفر رزمی؛ سید علی ترابی


2. تحلیل نیمه‌کمی نامتقارن فازی ، منطبق بر استراتژی سازمانی مدیریت ریسک

دوره 2، 3 (6) پاییز، پاییز 1387، صفحه 7-34

محمد حسین صبحیه؛ حسین اشکوه؛ الناز علیون