نویسنده = جعفر رزمی
تعداد مقالات: 1
1. ارتقای بهره وری با رویکرد مدل یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین در پروژه های صنعت احداث

دوره 10، 3(38) پاییز، پاییز 1395، صفحه 7-32

رسول کریمی؛ محمد حسین صبحیه؛ جعفر رزمی؛ سید علی ترابی