نویسنده = سیدمجتبی موسوی نقابی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه شبکه‌های بین ‌بنگاهی راهکار به‌کارگیری ظرفیت بلااستفاده بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی: ارائه نظریه داده بنیاد

دوره 11، 1(40) بهار، بهار 1396، صفحه 7-48

محسن نظری؛ طهمورث حسنقلی پور؛ غلامرضا سلیمانی؛ سیدمجتبی موسوی نقابی