نویسنده = مقصود امیری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدلی برای تاب‌آوری سازمانی

دوره 12، 1(44) بهار، بهار 1397، صفحه 35-65

مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ کامران فیضی؛ محمدعلی صالحی ابرقویی


2. بررسی و تعیین کارکردهای بهره ور منابع انسانی بر اساس مدل معماری منابع انسانی

دوره 11، 1(40) بهار، بهار 1396، صفحه 185-220

علی رضایی میرقائد؛ میرعلی سیدنقوی؛ حامد دهقانان؛ مقصود امیری