کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد مقالات: 6
4. بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 7، 1(24) بهار، بهار 1392، صفحه 49-70

سلیمان ایرانزاده؛ قادر زمستانی؛ مهدی پاکدل بناب؛ صادق بابائی هروی


5. بررسی رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در سال 89-88

دوره 5، 2 (17) تابستان، تابستان 1390، صفحه 33-52

حبیب اله آخوندی بناب؛ زهرا موسومی شجاعی؛ علیرضا پیرخائفی؛ مهدی مهدی پورمقدم