کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیران موسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان

دوره 14، 2(53)تابستان، تابستان 1399، صفحه 183-199

10.30495/qjopm.2020.1867230.2437

حسین آقایی پور فطرتی؛ سید محمود هاشمی


3. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 4، 3 (14) پاییز، پاییز 1389، صفحه 73-108

نادر بهلولی زیناب؛ یعقوب علوی متین؛ عادل درخشان مهربانی