کلیدواژه‌ها = بهره وری نیروی انسانی
تعداد مقالات: 8
3. تحلیل روابط چندگانه رهبری اثربخش و برنامه‌ریزی راهبردی با بهره وری نیروی انسانی در مراکز آموزش عالی استان آذربایجان غربی

دوره 12، 2(45) تابستان، تابستان 1397، صفحه 31-69

ناصر صدقی بوکانی؛ میرمحمد سیدعباس زاده؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


4. بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی)

دوره 11، 4(43) زمستان، زمستان 1396، صفحه 187-209

حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ معصومه سمیعی


6. بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی

دوره 10، 3(38) پاییز، پاییز 1395، صفحه 117-146

سلیمان ایران زاده؛ نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ عبدالحسین شکری؛ رحیم ابراهیمی