موضوعات = مدیریت(منابع انسانی)
تعداد مقالات: 10
1. طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سیدنقوی؛ ایمان رئیسی وانانی


3. ارائه مدل نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران

دوره 14، 1(52)بهار، بهار 1399، صفحه 75-96

10.30495/qjopm.2020.519374.1135

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپا سی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی؛ محمد علی افشار کاظمی


7. الگوی مسائل اصلی بهبود بهره‌وری کارکنان شهرداری تهران (مورد مطالعه: معاونت خدمات شهری و محیط زیست)

دوره 13، 3(50) پاییز، پاییز 1398، صفحه 19-49

10.30495/qjopm.2019.668703

مهدی رحمانی؛ ولادمیر هاروتونیان؛ مهدی مرتضوی؛ علی رجب زاده قطری


8. بررسی پتانسیل انگیزش شغلی در انواع ساختارهای سازمانی توانا ساز و بازدارنده در بروز پدیده بی تفاوتی سازمانی

دوره 13، 2(49) تابستان، تابستان 1398، صفحه 93-121

10.30495/qjopm.2019.666881

قاضی فر سید عبدالکریم؛ جعفر ترک زاده؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی


10. ارائه الگوی استراتژی اثربخش جذب واحدهای نوپا در مراکز رشد ایران

دوره 13، 2(49) تابستان، تابستان 1398، صفحه 195-214

10.30495/qjopm.2019.666899

داود پایدارفرد؛ محمود احمدپور داریانی؛ ناصر میرسپاسی؛ اعظم رحیمی نیک