دوره و شماره: دوره 13، 1(48) بهار - شماره پیاپی 48، بهار 1398، صفحه 1-322 

علمی پژوهشی

1. طراحی مدل ارتقای دو‌سوتوانی زنجیره تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان یزد)

صفحه 7-35

10.30495/qjopm.2019.665032

علی مروتی شریف‌آبادی؛ داوود عندلیب اردکانی؛ سید علی میرنژاد؛ فرزاد جوهری نعیمی


4. تعیین استراتژی های تاب آوری و تأثیرات متقابل آنها در زنجیره تأمین ایران خودرو

صفحه 105-142

10.30495/qjopm.2019.665037

کاظم روانستان؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر


10. نقش و کارایی دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت اقتصادی در سه دهه اخیر (با استفاده از رهیافت TVP)

صفحه 277-302

10.30495/qjopm.2019.665043

متفکرآزاد محمدعلی؛ سیدکمال صادقی؛ سید عباس موسویان؛ احمد اسدزاده؛ حبیب آقاجانی