دوره و شماره: دوره 13، 3(50) پاییز - شماره پیاپی 50، پاییز 1398، صفحه 1-266 

علمی پژوهشی

1. الگوی مسائل اصلی بهبود بهره‌وری کارکنان شهرداری تهران (مورد مطالعه: معاونت خدمات شهری و محیط زیست)

صفحه 19-49

مهدی رحمانی؛ ولادمیر هاروتونیان؛ مهدی مرتضوی؛ علی رجب زاده قطری


3. ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

صفحه 89-117

ایوب رمضانی؛ مهرداد مدهوشی؛ حمید رضا فلاح لاجیمی؛ نادر رازقی