درباره نشریه

درباره نشریه مدیریت بهره وری
 
«فصلنامه مدیریت بهره وری»، نشریه‌ای است علمی-پژوهشی که با هدف توسعه دانش مدیریت و شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌ها و ارانه راه حل برای آنها، مقاله‌های تحقیقی و علمی-پژوهشی در حوزۀ مدیریت را منتشر می‌کند. صاحب امتیاز این فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد.

 مجوز این فصلنامه طبق نامه شماره 87/70510  مورخ 86/3/19  دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و اولین شماره این مجله در تابستان 1386 منتشر گردید.

مطابق نامۀ شماره 87/260957 مورخ 87/6/27 و رأی چهل و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز رأی پنجاه و نهمین جلسه مورخ 88/8/4  دارای رتبه علمی - پژوهشی است.

مجوز انتشار طبق نامه شماره 124/1944 مورخ 88/4/21 از وزارت ارشاد صادر شده است.

 پیرو نامه وزارت ارشاد عنوان این مجله ازنسخه زمستان 1387 از علوم مدیریت به فراسوی مدیریت تغییر یافت.

  و پیرو نامه شماره 2/3/12059مورخ 92/2/4 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عنوان فصلنامه ازشماره بهار1392 ازفراسوی مدیریت به مدیریت بهره وری تغییر یافته است.

بر اساس نامه شماره 3/18/7562 مورخ 1393/1/25 وزارت علوم، تحقیقات فناوری ((فصل نامه مدیریت بهره وری)) دارای درجه علمی-پژوهشی است.

 براساس بخشنامه شماۀ 25685-11 مورخ 1398/02/09وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد به جای دسته بندی نشریات به [علمی پژوهشی]و[علمی ترویجی]، همه نشریات با عنوان نشریه علمی تلقی خواهد شد.

  فصلنامه مدیریت بهره وری در «پایگاه اطلاعات علمی نشریات دسترسی آزاد » (DOAJ) «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام» (ISC)، «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» (SID)، «گوگل اسکالر» (Google Scholar) ،« پرتال نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری» (JOURNALS.MSRT.IR) و « پایگاه مجلات تخصصی نور» (Noormags) نمایه شده است.

 مجله مدیریت بهره وری چهار شماره درسال (فصلنامه) به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می‌کند. مقالات از طریق وب‌سایت مجله به آدرس الکترونیکی http://jpm.iaut.ac.irدریافت می‌شوند و بعد از تأیید در جلسه هیأت تحریریه مجله، توسط سه داور متخصص ارزیابی و پس از ویرایش علمی و دستوری، منتشر می‌گردند.

 از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این ­ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

 

براساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/04 درصورت تأیید اولیه مقاله توسط سردبیر، بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ  یک میلیون و پانصد هزار ریال(-/1/500/000 ریال) و پس از تأیید نهایی مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ‌ریال(-/3/500/000)ریال دیگر جهت چاپ مقاله از نویسنده/نویسندگان (عهده‌دار مکاتبات)دریافت  شود 

 

وسپس اسکن فیش واریزی را به همراه مقاله ارسال نمایید. اضافه می نماید مبالغ واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهدشد. 

 

 

شرایط مجوز (Licence Terms)

 کل محتوای مجله آزادانه برای مقاصد غیر تجاری در دسترس بوده و کاربران مجاز به استفاده از اطلاعات فراهم شده در مقالات این مجله مشروط به ذکر منبع و مرجع، می­باشند.

 سیاست دسترسی آزاد (Open Access Policy)

 

 

 

  با راه ­اندازی یک سیستم مدیریت یکپارچه برای نشریات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، همه مقالات مجله «مدیریت بهره وری» بدون هیچ هزینه ­ای قابل دسترس هستند. ما با باور به این اصل که قرار دادن آزادانه نتایج پژوهش‌­ها در دسترس عموم به تبادل بیشتر دانش در سطح جهان کمک می کند، به سیاست فراهم ساختن دسترسی باز (Open Access) به مجله به صورت برخط (Online) متعهدیم؛ تا بدین وسیله فرصتی برای پژوهشگران مختلف جهت انتشار مقالاتو هم‌چنین دسترسی رایگان به متن کامل مقالات منتشر شده، فراهم آوریم.

  نرخ پذیرش مقالات:  نرخ پذیرش مقالات 7% می‌باشد.

زمان بررسی اولیه مقالات: در بازه زمانی یک هفته مقالات بررسی اولیه و تعیین تکلیف می‌شوند.

   امکان دسترسی آزاد به متن کامل مقالات در وب‌سایت مجله وجود دارد.

مقالات نشریه مدیریت بهره وری در(ISC) نمایه و آرشیو می‌باشد.

آرشیو نشریه:مقالات در  آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران،آرشیو می باشد.

سردبیر: ناصر میر سپاسی

انتشار: سه ماهه
مجوز: Open Access

  62cd3622f163a3e

 

 open access

نسخه‌برداری و استفاده از مقاله‌های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4  می‌باشد.