پرسش‌های متداول

مدت زمان اخذ نامه پذیرش از زمان ارسال مقاله چقدر می‌باشد؟

6 - 4 ماه

مدت زمان چاپ مقاله از زمان دریافت نامه پذیرش چقدر می‌باشد؟

12 - 6 ماه

وضعیت مقاله از چه طریقی قابل ردیابی است؟

با مراجعه به سامانه مجله و مشاهده بخش "وضعیت" قابل مشاهده است.

چگونه می‌توان از نتایج بررسی‌ها و داوری مقاله مطلع شد؟

نویسندگان می‌توانند از طریق صفحۀ شخصی‌شان در سایت مجله از نتایج بررسی‌ها و داوری مقاله آگاه شوند، هم‌چنین در هر مرحله از پیشرفت مقاله، وضعیت مقاله، علاوه بر نمایش در صفحۀ شخصی هر یک از نویسندگان در سایت مجله، از طریق ایمیل هم به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.