اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2084
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش 1599
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1336

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 472
تعداد مشاهده مقاله 526301
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 359214
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 465 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 83 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
درصد پذیرش 7 %