اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2128
تعداد پذیرش 160
تعداد عدم پذیرش 1656
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1377

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 483
تعداد مشاهده مقاله 553669
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 372467
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 463 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
درصد پذیرش 8 %