اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2224
تعداد پذیرش 169
تعداد عدم پذیرش 1732
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1444

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 499
تعداد مشاهده مقاله 627671
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 399168
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 474 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
درصد پذیرش 8 %