موضوعات = مدیریت صنعتی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی کارایی مدیریت بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA (مطالعۀ موردی شعب مختلف بانک‌های تهران)

دوره 13، 2(49) تابستان، تابستان 1398، صفحه 123-144

10.30495/qjopm.2019.666889

محمدرحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده؛ لعبت اخوان دیلمی


3. تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره‌وری سبز(مورد مطالعه: شرکت صنایع ریخته گری ایران)

دوره 12، 3(46) پاییز، پاییز 1397، صفحه 97-127

غلامرضا‌ هاشم زاده خوراسگانی؛ ابوتراب علیرضایی؛ امیررضا میهن پرست