اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2153
تعداد پذیرش 162
تعداد عدم پذیرش 1682
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1396

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 484
تعداد مشاهده مقاله 561451
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 379720
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 471 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
درصد پذیرش 8 %