تعداد دورها

13

تعداد شماره ها

51

تعداد مقالات

443

تعداد مشاهده

426,746

درصد پذیرش

 6

                                                  
                                           دسترسی آمار

بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی به شماره نامۀ /3/18/7562/ مورخ 1393/1/25 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی،  اعتبار علمی-پژوهشی  را اخذ کرده است. و براساس بخشنامه شمارۀ 25685-11مورخ 1398/02/09 وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد به جای دسته بندی نشریات به (علمی پژوهشی)و(علمی ترویجی)، همه نشریات با عنوان نشریه علمی تلقی خواهد شد.

 

 ضریب تاثیر سال 1395:  0/175       

رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2 

 

OPEN ACCESS    

 

شماره جاری: دوره 13، 4(51)زمستان - شماره پیاپی 51، زمستان 1398، صفحه 1-226 

3. طراحی الگوی پذیرش خدمات نوآورانه؛راهبردی نوین در حوزه بازاریابی سلامت

صفحه 71-97

هانیه محمدزاده طاهری؛ علی حاجیها؛ احمد روستا؛ عباس خورشیدی