دسترسی آمار     

بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی به شماره نامۀ /3/18/7562/ مورخ 1393/1/25 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی،  اعتبار علمی-پژوهشی  را اخذ کرده است. و براساس بخشنامه شمارۀ 25685-11مورخ 1398/02/09 وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد به جای دسته بندی نشریات به (علمی پژوهشی)و(علمی ترویجی)، همه نشریات با عنوان نشریه علمی تلقی خواهد شد.

درباره نشریه مدیریت بهره وری

 •  کشور محل چاپ:ایران
 • سال آغاز انتشار: زمستان1386
 • اعتبار نشریه: علمی
 • شماره مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم: /3/18/7562
 • نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
 • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی: 9979-2716
 • شاپای الکترونیکی:7298-2476
 • تناوب انتشار: فصلنامه
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: مدیریت
 • نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه: یک هفته
 • میانگین زمان داوری: 2 الی 4ماه
 • روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
 • ایمیل نشریه: mag.pro@iaut.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان:product_m92@yahoo.com
 • وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
 •   ضریب تاثیر سال 1397: 0.233     
 • رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سال1397:(مهندسی) Q1 
 • هزینه انتشار دارد
 • مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 • لینک ثبت نام

        این نشریه سرقت ادبی را بررسی  میکند  سرقت ادبی

 

DOAJ

 OPEN ACCESS    

 

 

شماره جاری: دوره 15، 4(59)زمستان - شماره پیاپی 59، زمستان 1400، صفحه 1-298 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان