تعداد دوره ها

14

تعداد شماره ها

54

تعداد مقالات

465

تعداد مشاهده

465.375 

درصد پذیرش

 7

                                                  
                                           دسترسی آمار

بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی به شماره نامۀ /3/18/7562/ مورخ 1393/1/25 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی،  اعتبار علمی-پژوهشی  را اخذ کرده است. و براساس بخشنامه شمارۀ 25685-11مورخ 1398/02/09 وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد به جای دسته بندی نشریات به (علمی پژوهشی)و(علمی ترویجی)، همه نشریات با عنوان نشریه علمی تلقی خواهد شد.

 

 ضریب تاثیر سال 1396:  0/547       

رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 

DOAJ

 OPEN ACCESS    

 

شماره جاری: دوره 14، 3(54)پاییز - شماره پیاپی 54، تابستان 1399، صفحه 1-228 

علمی پژوهشی

1. طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی

صفحه 24-44

10.30495/qjopm.2019.669744

محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سیدنقوی؛ ایمان رئیسی وانانی


7. بررسی میزان بهره‌وری مدل فرآیند خدمات مددکاری و توانمندسازی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

صفحه 174-206

10.30495/qjopm.2020.570541.2139

مهرداد محمدزاده علمداری؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی؛ فرهاد سلیمانیان قره چیق


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان